Jakie kompetencje powinien posiadać trener biznesu?

Cechy trenera biznesu

O cechach trenera biznesu mówi się wiele, a ich zestaw nie zawsze jawi się jako taki sam. Co do zasady jednak zgadzamy się z tym, że trener powinien być spójny i dobrze przystosowany, choć powinna go również charakteryzować inteligencja społeczna i wiedza na temat tego, jak nawiązać kontakt z innymi ludźmi bez potrzeby manipulowania nimi. Oczywiście, z każdym zawodem są związane jakieś mity i nie inaczej jest wówczas, gdy analizujemy zawód trenera i jego specyfikę. Bardzo często można więc usłyszeć o tym, że jest to zawód idealny, z wysoką wypłatą, krótkim czasem pracy i dostępnością, trenerem bowiem może zostać każdy.

Niestety, rzeczywistość odbiega od tego rodzaju wizji. Prawdą jest to, że stawki potrafią przyprawiać o zawrót głowy, wiele zależy jednak od tego, jakie są kompetencje trenera, stan jego wiedzy, opinie na jego temat, a przede wszystkim – doświadczenie. Nie można też zapominać o tym, że dobry trener wcale nie pracuje jedynie podczas szkolenia. Pracuje też przed nim i często poświęca na to wiele czasu.

Trener biznesu szkolenia

O samym szkoleniu mówi się często jako o zwieńczeniu ciężkiej pracy, jaką wykonuje trener. To zatem efekt końcowy – plon przygotowań. Nie jest też prawdą to, że mamy do czynienia z zawodem, w którym każdy może spróbować swoich sił. Nie ma na to szans, jeśli nie możemy się pochwalić pewnymi predyspozycjami rozwijającymi się w kompetencje, które sprawiają, że można być dobrym szkoleniowcem.

Szkolenia biznesowe

Inteligencja emocjonalna trenera

Jeśli mamy zerwać z mitami, powinniśmy skoncentrować się przede wszystkim na cechach osobowościowych, które powinny być charakterystyczne dla wszystkich tych osób, które zastanawiają się nad zawodem trenera oraz nad korzyściami, jakie z niego wynikają. Jednym z ich fundamentów wydaje się przy tym inteligencja emocjonalna definiowana jako kompetencje powalające na rozpoznawaniu własnych i cudzych stanów emocjonalnych. Inteligencja emocjonalna jest też zdolności do używania własnych emocji oraz zmagania się z tymi stanami emocjonalnymi, które charakteryzują inne osoby.

To właśnie ten typ inteligencji może się okazać szczególnie cenny, gdy znajdujemy się na sali szkoleniowej. Powinien iść jednak w parze także z innymi cechami – punktualnością, sumiennością i obiektywizmem. Trener powinien jednak przede wszystkim wiedzieć, na czym polega praca z grupą i jakie działania podejmować, gdy się chce, aby wspomniana praca przynosiła korzyści każdej ze stron. Szkolenie nie może być przecież przedstawieniem, w którym udział bierze tylko jedna osoba.

O serwisie


Portal poświęcony tematyce strategii marketingowej

Kim jest trener biznesu?
Jak zostać trenerem biznesu?
Jaki wpływ na zespół mają szkolenia biznesowe?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu

 

Kontakt

kontakt@amw.net.pl

Galeria