Co trener biznesu może zaoferować firmie?

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Gdy mówimy o Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi w jego nowoczesnym ujęciu, musimy wspomnieć o coachingu, ten jest bowiem jednym z jego kluczowych elementów. Trudno dziwić się zatem, że firmy coraz częściej decydują się na współpracę swoich pracowników z trenerem biznesu zwłaszcza, jeśli w centrum zainteresowania znajdują się ci pracownicy, którzy zajmują stanowiska menadżerskie. Oczywiście, skierowana do firm oferta trenera biznesu charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem.

Często obejmuje ona indywidualne sesje i w takim przypadku trener biznesu koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu pracownika tak, aby miał on szansę na osiągnięcie postawionych przez siebie celów biznesowych. W czasie sesji można też koncentrować się na wzmacnianiu tak zwanych kompetencji psychospołecznych zwłaszcza, jeśli wiadomo, że mogą okazać się one niezbędne do lepszego wykonywania obowiązków zawodowych. Innym rozwiązaniem cieszącym się ostatnio dużym zainteresowaniem jest trening grupowy.

W tym przypadku za jego najważniejsze zadanie uznaje się wspieranie rozwoju, z jakim mamy do czynienia tak w kontekście zespołów, jak i grup, nie do przecenienia jest jednak również pomoc trenera biznesu mająca na celu osiągnięcie zakładanego poziomu efektywności oraz rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie konstruktywny. Spotkania takie okazują się szczególnie wartościowe zwłaszcza wówczas, gdy sami członkowie zespołu mają świadomość tego, że położenie, w jakim się znajdują, nie jest łatwe.

Zawód przyszłości

Otwarty umysł

Trener biznesu może zaproponować świeże spojrzenie nie tylko na same problemy, ale i na sposoby pracy i komunikacji, jakie były dotychczas wypracowywane. Pomaga też we wspólnym opracowywaniu procesów oraz strategii. Obecność trenera biznesu przyczynia się też do tego, że zespół zaczyna mówić o trudnych sprawach czując się jednocześnie bardziej komfortowo. O zyskach czerpanych ze współpracy z trenerem biznesu można mówić również w kontekście firmy jako całości.

Na pierwszy plan wysuwa się to, że dobry coach może pomóc w lepszym wykorzystaniu drzemiącego w pracownikach potencjału, trener biznesu okazuje się jednak nieoceniony również wówczas, gdy konieczne jest wsparcia pracowników w procesie rozwoju ich kompetencji. Coach wpływa też pozytywnie na relacje międzyludzkie.

O serwisie


Portal poświęcony tematyce strategii marketingowej

Kim jest trener biznesu?
Jak zostać trenerem biznesu?
Jaki wpływ na zespół mają szkolenia biznesowe?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu

 

Kontakt

kontakt@amw.net.pl

Galeria